Máy rải tro trắng rải máy vỉa hè tro rải đều cho tro rải đều

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Sun
Số liên lạc:15064788511
Email:sun313953699@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jingchi Machinery Co., Ltd.

Máy rải tro trắng rải máy vỉa hè tro rải đều cho tro rải đều chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy rải tro trắng rải máy vỉa hè tro rải đều cho tro rải đều

yêu cầu trích Máy rải tro trắng rải máy vỉa hè tro rải đều cho tro rải đều