Thiết bị thổi đục lỗ tường kép chống kết tinh cho đường hầm

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Zhongkaida nhựa Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Đảo Zhongkaida nhựa Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:13127016227
Email:1967245880@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Zhongkaida nhựa Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Zhongkaida nhựa Machinery Co., Ltd.

Thiết bị thổi đục lỗ tường kép chống kết tinh cho đường hầm chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thiết bị thổi đục lỗ tường kép chống kết tinh cho đường hầm

yêu cầu trích Thiết bị thổi đục lỗ tường kép chống kết tinh cho đường hầm