Thiết bị khử trùng nhiệt độ cao và áp suất cao xác động vật xử lý vô hại thiết bị chế biến bữa ăn xương

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Chen
Số liên lạc:15318989262
Email:beyondcxh@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.

Thiết bị khử trùng nhiệt độ cao và áp suất cao xác động vật xử lý vô hại thiết bị chế biến bữa ăn xương chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thiết bị khử trùng nhiệt độ cao và áp suất cao xác động vật xử lý vô hại thiết bị chế biến bữa ăn xương

yêu cầu trích Thiết bị khử trùng nhiệt độ cao và áp suất cao xác động vật xử lý vô hại thiết bị chế biến bữa ăn xương