Chế biến hàng loạt 1 tấn lên men phân hủy sinh học thiết bị vô hại DECHUANG DC-T

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Chen
Số liên lạc:15318989262
Email:beyondcxh@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Dechuang Machinery Co., Ltd.

Chế biến hàng loạt 1 tấn lên men phân hủy sinh học thiết bị vô hại DECHUANG DC-T chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Chế biến hàng loạt 1 tấn lên men phân hủy sinh học thiết bị vô hại DECHUANG DC-T

yêu cầu trích Chế biến hàng loạt 1 tấn lên men phân hủy sinh học thiết bị vô hại DECHUANG DC-T