Chống tĩnh điện polyethylene đệm dải mỏ than băng tải polymer đệm trượt dải dễ dàng tháo rời

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd

Tên công ty: Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Bi
Số liên lạc:17854790507
Email:784945784@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd

Chống tĩnh điện polyethylene đệm dải mỏ than băng tải polymer đệm trượt dải dễ dàng tháo rời chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Chống tĩnh điện polyethylene đệm dải mỏ than băng tải polymer đệm trượt dải dễ dàng tháo rời

yêu cầu trích Chống tĩnh điện polyethylene đệm dải mỏ than băng tải polymer đệm trượt dải dễ dàng tháo rời