Juntai cao su và nhựa đai đệm dải đệm chống tĩnh điện cao đàn hồi cong thiết kế

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd

Tên công ty: Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Bi
Số liên lạc:17854790507
Email:784945784@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd

Juntai cao su và nhựa đai đệm dải đệm chống tĩnh điện cao đàn hồi cong thiết kế chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Juntai cao su và nhựa đai đệm dải đệm chống tĩnh điện cao đàn hồi cong thiết kế

yêu cầu trích Juntai cao su và nhựa đai đệm dải đệm chống tĩnh điện cao đàn hồi cong thiết kế