Hoàn toàn tự động thép không gỉ thương mại thịt gà xúc xích máy giết mổ sử dụng thiết kế đầu vào kép

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quách Yên
Số liên lạc:15615765398
Email:710090723@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.

Hoàn toàn tự động thép không gỉ thương mại thịt gà xúc xích máy giết mổ sử dụng thiết kế đầu vào kép chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Hoàn toàn tự động thép không gỉ thương mại thịt gà xúc xích máy giết mổ sử dụng thiết kế đầu vào kép

yêu cầu trích Hoàn toàn tự động thép không gỉ thương mại thịt gà xúc xích máy giết mổ sử dụng thiết kế đầu vào kép