Nhà sản xuất cung cấp vòi phun nước muối đa chức năng vịt tinh bột tiêm thiết bị tiêu mochi gà ướp nhà sản xuất

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Guo
Số liên lạc:15615765398
Email:710090723@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.

Nhà sản xuất cung cấp vòi phun nước muối đa chức năng vịt tinh bột tiêm thiết bị tiêu mochi gà ướp nhà sản xuất chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhà sản xuất cung cấp vòi phun nước muối đa chức năng vịt tinh bột tiêm thiết bị tiêu mochi gà ướp nhà sản xuất

yêu cầu trích Nhà sản xuất cung cấp vòi phun nước muối đa chức năng vịt tinh bột tiêm thiết bị tiêu mochi gà ướp nhà sản xuất