Zhongke Xunda BM-9082T Phòng kiểm tra thính giác 1.32 Quảng trường Phòng cách âm tầng đôi tùy chỉnh

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Công nghệ Y Tế Ailaibao (Tế Nam)

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Y Tế Ailaibao (Tế Nam)

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15106916907
Email:2138387526@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ Y Tế Ailaibao (Tế Nam)
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Công nghệ Y Tế Ailaibao (Tế Nam)

Zhongke Xunda BM-9082T Phòng kiểm tra thính giác 1.32 Quảng trường Phòng cách âm tầng đôi tùy chỉnh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Zhongke Xunda BM-9082T Phòng kiểm tra thính giác 1.32 Quảng trường Phòng cách âm tầng đôi tùy chỉnh

yêu cầu trích Zhongke Xunda BM-9082T Phòng kiểm tra thính giác 1.32 Quảng trường Phòng cách âm tầng đôi tùy chỉnh