Tiết kiệm nước lọc sỏi tự động rửa ngược thạch anh cát bể làm vườn vi phun thủy lợi

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Yuncheng County Yuanfeng tiết kiệm nước thiết bị Co., Ltd.

Tên công ty: Yuncheng County Yuanfeng tiết kiệm nước thiết bị Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Lôi
Số liên lạc:15020223362
Email:532162006@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Yuncheng County Yuanfeng tiết kiệm nước thiết bị Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Yuncheng County Yuanfeng tiết kiệm nước thiết bị Co., Ltd.

Tiết kiệm nước lọc sỏi tự động rửa ngược thạch anh cát bể làm vườn vi phun thủy lợi chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tiết kiệm nước lọc sỏi tự động rửa ngược thạch anh cát bể làm vườn vi phun thủy lợi

yêu cầu trích Tiết kiệm nước lọc sỏi tự động rửa ngược thạch anh cát bể làm vườn vi phun thủy lợi