Trung Đình ngô lột vỏ máy làm sạch dây chuyền máy đông lạnh đơn cắt đầu và đuôi loại bỏ máy

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Zhongding Machinery Co, Ltd

Tên công ty: Zhucheng Zhongding Machinery Co, Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Xu
Số liên lạc:13105363866
Email:xzw2163@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Zhongding Machinery Co, Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Zhongding Machinery Co, Ltd

Trung Đình ngô lột vỏ máy làm sạch dây chuyền máy đông lạnh đơn cắt đầu và đuôi loại bỏ máy chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Trung Đình ngô lột vỏ máy làm sạch dây chuyền máy đông lạnh đơn cắt đầu và đuôi loại bỏ máy

yêu cầu trích Trung Đình ngô lột vỏ máy làm sạch dây chuyền máy đông lạnh đơn cắt đầu và đuôi loại bỏ máy