Dây chuyền sản xuất protein mô nhân tạo thịt chay đậu nành sản phẩm máy móc thiết bị nhà sản xuất thiết bị ướt quá trình rút ra thiết bị protein

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Shengrun Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Jinan Shengrun Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Zhang
Số liên lạc:13964119676
Email:1653097327@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Shengrun Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Jinan Shengrun Machinery Co., Ltd.

Dây chuyền sản xuất protein mô nhân tạo thịt chay đậu nành sản phẩm máy móc thiết bị nhà sản xuất thiết bị ướt quá trình rút ra thiết bị protein chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Dây chuyền sản xuất protein mô nhân tạo thịt chay đậu nành sản phẩm máy móc thiết bị nhà sản xuất thiết bị ướt quá trình rút ra thiết bị protein

yêu cầu trích Dây chuyền sản xuất protein mô nhân tạo thịt chay đậu nành sản phẩm máy móc thiết bị nhà sản xuất thiết bị ướt quá trình rút ra thiết bị protein