Xin Weiheng di động dỡ nền tảng xe tải tải tải dỡ nền tảng nâng nâng điện thủy lực dỡ

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quách Juli
Số liên lạc:18660179368
Email:1208970523@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Xin Weiheng di động dỡ nền tảng xe tải tải tải dỡ nền tảng nâng nâng điện thủy lực dỡ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Xin Weiheng di động dỡ nền tảng xe tải tải tải dỡ nền tảng nâng nâng điện thủy lực dỡ

yêu cầu trích Xin Weiheng di động dỡ nền tảng xe tải tải tải dỡ nền tảng nâng nâng điện thủy lực dỡ