Xin Weiheng 2 tấn cố định nâng tải lớn kéo nâng nền tảng điện thủy lực nâng thang máy

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quách Juli
Số liên lạc:18660179368
Email:1208970523@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Xin Weiheng 2 tấn cố định nâng tải lớn kéo nâng nền tảng điện thủy lực nâng thang máy chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Xin Weiheng 2 tấn cố định nâng tải lớn kéo nâng nền tảng điện thủy lực nâng thang máy

yêu cầu trích Xin Weiheng 2 tấn cố định nâng tải lớn kéo nâng nền tảng điện thủy lực nâng thang máy