Jiurun Lihua mỏng ống thép không gỉ kẹp kết nối DN100 Kỹ thuật cấp nước ống

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jin Runde New Material Technology Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jin Runde New Material Technology Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tôn Hồng Cương
Số liên lạc:13573388823
Email:250510832@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jin Runde New Material Technology Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jin Runde New Material Technology Co., Ltd.

Jiurun Lihua mỏng ống thép không gỉ kẹp kết nối DN100 Kỹ thuật cấp nước ống chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Jiurun Lihua mỏng ống thép không gỉ kẹp kết nối DN100 Kỹ thuật cấp nước ống

yêu cầu trích Jiurun Lihua mỏng ống thép không gỉ kẹp kết nối DN100 Kỹ thuật cấp nước ống