Bọt bóng sạch dầu đường ống dẫn dầu kiểm tra áp lực thông qua bóng sạch đầy đủ bọc polyurethane bọt xốp bóng

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Sản phẩm Polyurethane Yantai Fushun

Tên công ty: Công ty TNHH Sản phẩm Polyurethane Yantai Fushun

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Ding
Số liên lạc:13280902967
Email:2850632779@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Polyurethane Yantai Fushun
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Polyurethane Yantai Fushun

Bọt bóng sạch dầu đường ống dẫn dầu kiểm tra áp lực thông qua bóng sạch đầy đủ bọc polyurethane bọt xốp bóng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bọt bóng sạch dầu đường ống dẫn dầu kiểm tra áp lực thông qua bóng sạch đầy đủ bọc polyurethane bọt xốp bóng

yêu cầu trích Bọt bóng sạch dầu đường ống dẫn dầu kiểm tra áp lực thông qua bóng sạch đầy đủ bọc polyurethane bọt xốp bóng