Natri axetat trihydrat điểm nóng chảy 324℃, dễ tan trong nước natri axetat Yongsheng Chemical

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Châu Yongsheng Chemical Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Châu Yongsheng Chemical Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Niu
Số liên lạc:15610257123
Email:1004397500@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Yongsheng Chemical Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Châu Yongsheng Chemical Co., Ltd.

Natri axetat trihydrat điểm nóng chảy 324℃, dễ tan trong nước natri axetat Yongsheng Chemical chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Natri axetat trihydrat điểm nóng chảy 324℃, dễ tan trong nước natri axetat Yongsheng Chemical

yêu cầu trích Natri axetat trihydrat điểm nóng chảy 324℃, dễ tan trong nước natri axetat Yongsheng Chemical