Cấy ghép bắp cải kéo nhiều hàng cây giống cấy thiết bị quân đội đá dễ bảo trì

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Wang
Số liên lạc:15054844199
Email:837459155@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Châu Junyan Agricultural Machinery Co., Ltd.

Cấy ghép bắp cải kéo nhiều hàng cây giống cấy thiết bị quân đội đá dễ bảo trì chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cấy ghép bắp cải kéo nhiều hàng cây giống cấy thiết bị quân đội đá dễ bảo trì

yêu cầu trích Cấy ghép bắp cải kéo nhiều hàng cây giống cấy thiết bị quân đội đá dễ bảo trì