Polyurethane fender biển EVA rắn cản pad bến cảng bảo vệ bóng

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Trung Quốc HNA Marine Producty Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Đảo Trung Quốc HNA Marine Producty Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:13406801222
Email:qdzhonghaihang@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Trung Quốc HNA Marine Producty Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Trung Quốc HNA Marine Producty Co., Ltd.

Polyurethane fender biển EVA rắn cản pad bến cảng bảo vệ bóng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Polyurethane fender biển EVA rắn cản pad bến cảng bảo vệ bóng

yêu cầu trích Polyurethane fender biển EVA rắn cản pad bến cảng bảo vệ bóng