Calcium cao Calcium viên nén Calcium sữa non trung niên và người cao tuổi Calcium viên nén ép kẹo OEM

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đông Ying Guangyuan

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đông Ying Guangyuan

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://23974.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Tan
Số liên lạc:13181986039
Email:3508920966@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đông Ying Guangyuan
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đông Ying Guangyuan

Calcium cao Calcium viên nén Calcium sữa non trung niên và người cao tuổi Calcium viên nén ép kẹo OEM chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Calcium cao Calcium viên nén Calcium sữa non trung niên và người cao tuổi Calcium viên nén ép kẹo OEM

yêu cầu trích Calcium cao Calcium viên nén Calcium sữa non trung niên và người cao tuổi Calcium viên nén ép kẹo OEM