Kiểm tra chính xác trái cây đóng hộp cung cấp báo cáo trình độ chuyên môn và mẫu có thể được gửi trên toàn quốc

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đông Ying Guangyuan

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đông Ying Guangyuan

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Tan
Số liên lạc:13181986039
Email:3508920966@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đông Ying Guangyuan
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đông Ying Guangyuan

Kiểm tra chính xác trái cây đóng hộp cung cấp báo cáo trình độ chuyên môn và mẫu có thể được gửi trên toàn quốc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Kiểm tra chính xác trái cây đóng hộp cung cấp báo cáo trình độ chuyên môn và mẫu có thể được gửi trên toàn quốc

yêu cầu trích Kiểm tra chính xác trái cây đóng hộp cung cấp báo cáo trình độ chuyên môn và mẫu có thể được gửi trên toàn quốc