Top 10 siêu thị sàn máy giặt thương hiệu Jinan Kunda thân thiện với môi trường Gaomei sàn máy giặt

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: 501B, Tầng 5, Khu công nghiệp thương mại điện tử Fenghuangshan, số 3 Fenghuangshan Road, huyện Thiên Kiều, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ môi trường Jinan Kunda

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

02 02 02 02 02 02 02 02 02

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Su Lin-kun
Số liên lạc:18615691065
Email:17862910262@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ môi trường Jinan Kunda
Địa chỉ công ty:501B, Tầng 5, Khu công nghiệp thương mại điện tử Fenghuangshan, số 3 Fenghuangshan Road, huyện Thiên Kiều, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Top 10 siêu thị sàn máy giặt thương hiệu Jinan Kunda thân thiện với môi trường Gaomei sàn máy giặt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Top 10 siêu thị sàn máy giặt thương hiệu Jinan Kunda thân thiện với môi trường Gaomei sàn máy giặt

yêu cầu trích Top 10 siêu thị sàn máy giặt thương hiệu Jinan Kunda thân thiện với môi trường Gaomei sàn máy giặt