Taian sàn nhà máy giặt nhà sản xuất Taian nhà kho sàn tay đẩy sàn máy giặt một trên một sau bán hàng tại chỗ bán buôn Jinan Kunda Gaomei sàn máy giặt

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: 501B, Tầng 5, Khu công nghiệp thương mại điện tử Fenghuangshan, số 3 Fenghuangshan Road, huyện Thiên Kiều, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ môi trường Jinan Kunda

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Su Lin-kun
Số liên lạc:18615691065
Email:17862910262@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị bảo vệ môi trường Jinan Kunda
Địa chỉ công ty:501B, Tầng 5, Khu công nghiệp thương mại điện tử Fenghuangshan, số 3 Fenghuangshan Road, huyện Thiên Kiều, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Taian sàn nhà máy giặt nhà sản xuất Taian nhà kho sàn tay đẩy sàn máy giặt một trên một sau bán hàng tại chỗ bán buôn Jinan Kunda Gaomei sàn máy giặt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Taian sàn nhà máy giặt nhà sản xuất Taian nhà kho sàn tay đẩy sàn máy giặt một trên một sau bán hàng tại chỗ bán buôn Jinan Kunda Gaomei sàn máy giặt

yêu cầu trích Taian sàn nhà máy giặt nhà sản xuất Taian nhà kho sàn tay đẩy sàn máy giặt một trên một sau bán hàng tại chỗ bán buôn Jinan Kunda Gaomei sàn máy giặt