Bán buôn 300 kg thực phẩm sấy khô nhà sản xuất ngũ cốc thuốc thảo dược thùng máy sấy khí năng lượng tiêu máy sấy

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Khu phát triển kinh tế Thanh Châu

Tên công ty: Thanh Châu Boya Machinery Equipment Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:13356767555
Email:13356767555@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Boya Machinery Equipment Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Khu phát triển kinh tế Thanh Châu

Bán buôn 300 kg thực phẩm sấy khô nhà sản xuất ngũ cốc thuốc thảo dược thùng máy sấy khí năng lượng tiêu máy sấy chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bán buôn 300 kg thực phẩm sấy khô nhà sản xuất ngũ cốc thuốc thảo dược thùng máy sấy khí năng lượng tiêu máy sấy

yêu cầu trích Bán buôn 300 kg thực phẩm sấy khô nhà sản xuất ngũ cốc thuốc thảo dược thùng máy sấy khí năng lượng tiêu máy sấy