Boya Shaanxi ớt sấy thiết bị Tây An thực phẩm hạt tiêu máy sấy nhà sản xuất tại chỗ bán trực tiếp giá thấp

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu phát triển kinh tế Thanh Châu

Tên công ty: Thanh Châu Boya Machinery Equipment Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:13356767555
Email:13356767555@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Boya Machinery Equipment Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Khu phát triển kinh tế Thanh Châu

Boya Shaanxi ớt sấy thiết bị Tây An thực phẩm hạt tiêu máy sấy nhà sản xuất tại chỗ bán trực tiếp giá thấp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Boya Shaanxi ớt sấy thiết bị Tây An thực phẩm hạt tiêu máy sấy nhà sản xuất tại chỗ bán trực tiếp giá thấp

yêu cầu trích Boya Shaanxi ớt sấy thiết bị Tây An thực phẩm hạt tiêu máy sấy nhà sản xuất tại chỗ bán trực tiếp giá thấp