Đa chức năng bánh gạo máy đàn hồi răng không có hạt cảm giác nước xay bánh gạo máy chế biến

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Hướng dẫn số 1 đường Nam, thành phố Qufu, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Qufu Tianyang Machinery Manufacturing Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Công Xingmin
Số liên lạc:18063235808
Email:956345313@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Qufu Tianyang Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Hướng dẫn số 1 đường Nam, thành phố Qufu, tỉnh Sơn Đông

Đa chức năng bánh gạo máy đàn hồi răng không có hạt cảm giác nước xay bánh gạo máy chế biến chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Đa chức năng bánh gạo máy đàn hồi răng không có hạt cảm giác nước xay bánh gạo máy chế biến

yêu cầu trích Đa chức năng bánh gạo máy đàn hồi răng không có hạt cảm giác nước xay bánh gạo máy chế biến