Nhiệt độ cao chịu băng tải chống cháy vòng váy Zhongkang cao su Mingshun thương hiệu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Zhongkang Cao su Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Zhongkang Cao su Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:15725205330
Email:zhongkangxiangjiao@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Zhongkang Cao su Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Zhongkang Cao su Co., Ltd

Nhiệt độ cao chịu băng tải chống cháy vòng váy Zhongkang cao su Mingshun thương hiệu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhiệt độ cao chịu băng tải chống cháy vòng váy Zhongkang cao su Mingshun thương hiệu

yêu cầu trích Nhiệt độ cao chịu băng tải chống cháy vòng váy Zhongkang cao su Mingshun thương hiệu