Nitơ điền thiết bị khí xi lanh khí nitơ lò xo thiết bị kiểm tra khối lượng nhỏ kiểm tra nhập khẩu phụ kiện

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Tên công ty: Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tao Ran
Số liên lạc:13953167818
Email:dekegzh@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Deke Pump Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Nitơ điền thiết bị khí xi lanh khí nitơ lò xo thiết bị kiểm tra khối lượng nhỏ kiểm tra nhập khẩu phụ kiện chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nitơ điền thiết bị khí xi lanh khí nitơ lò xo thiết bị kiểm tra khối lượng nhỏ kiểm tra nhập khẩu phụ kiện

yêu cầu trích Nitơ điền thiết bị khí xi lanh khí nitơ lò xo thiết bị kiểm tra khối lượng nhỏ kiểm tra nhập khẩu phụ kiện