Kiểm tra sức đề kháng áp lực của máy ép dòng chảy kép với bộ phận áp suất điện và chất lỏng Deco

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Tên công ty: Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tao Ran
Số liên lạc:13953167818
Email:dekegzh@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Deke Pump Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Kiểm tra sức đề kháng áp lực của máy ép dòng chảy kép với bộ phận áp suất điện và chất lỏng Deco chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Kiểm tra sức đề kháng áp lực của máy ép dòng chảy kép với bộ phận áp suất điện và chất lỏng Deco

yêu cầu trích Kiểm tra sức đề kháng áp lực của máy ép dòng chảy kép với bộ phận áp suất điện và chất lỏng Deco