Logistics công viên nhúng thang máy DCQG kho lạnh container bốc dỡ nền tảng cố định cầu tàu thủy lực 8 10 tấn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu phát triển Jibei, Quận Jiyang, Thành phố Tế Nam

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Jinan Haipu

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Chu Ẩn
Số liên lạc:15562572286
Email:jnhaipu_ltd@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Jinan Haipu
Địa chỉ công ty:Khu phát triển Jibei, Quận Jiyang, Thành phố Tế Nam

Logistics công viên nhúng thang máy DCQG kho lạnh container bốc dỡ nền tảng cố định cầu tàu thủy lực 8 10 tấn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Logistics công viên nhúng thang máy DCQG kho lạnh container bốc dỡ nền tảng cố định cầu tàu thủy lực 8 10 tấn

yêu cầu trích Logistics công viên nhúng thang máy DCQG kho lạnh container bốc dỡ nền tảng cố định cầu tàu thủy lực 8 10 tấn