Bán hàng vòng váy băng tải cạnh băng tải váy cao 60-240mm cao su Kaiyu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Kaiyu Cao su Co., Ltd

Tên công ty: Sơn Đông Kaiyu Cao su Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Bán hàng vòng váy băng tải cạnh băng tải vải vải nylon băng tải váy cao 60-240mm Sơn Đông Kaiyu Cao su

Thông tin liên hệ

Liên hệ:KAI YU CAO SU
Số liên lạc:13969920050
Email:576529306@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Kaiyu Cao su Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Kaiyu Cao su Co., Ltd

Bán hàng vòng váy băng tải cạnh băng tải váy cao 60-240mm cao su Kaiyu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bán hàng vòng váy băng tải cạnh băng tải váy cao 60-240mm cao su Kaiyu

yêu cầu trích Bán hàng vòng váy băng tải cạnh băng tải váy cao 60-240mm cao su Kaiyu