Urumqi GTJZ bánh xích kéo kéo nâng toàn bộ trên không nền tảng điện thủy lực nâng 4-16 mét

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu phát triển Jibei, Quận Jiyang, Thành phố Tế Nam

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Jinan Haipu

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Chu Ẩn
Số liên lạc:15562572286
Email:jnhaipu_ltd@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Jinan Haipu
Địa chỉ công ty:Khu phát triển Jibei, Quận Jiyang, Thành phố Tế Nam

Urumqi GTJZ bánh xích kéo kéo nâng toàn bộ trên không nền tảng điện thủy lực nâng 4-16 mét chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Urumqi GTJZ bánh xích kéo kéo nâng toàn bộ trên không nền tảng điện thủy lực nâng 4-16 mét

yêu cầu trích Urumqi GTJZ bánh xích kéo kéo nâng toàn bộ trên không nền tảng điện thủy lực nâng 4-16 mét