Haomai tự động thiết bị chế biến ngô thực phẩm tươi sống bao gói ngô ngô thiết bị khử trùng đường hầm nhanh chóng đông lạnh

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Haomai Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Haomai Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:GE Jianjun
Số liên lạc:13666362671
Email:13666362671@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Haomai Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Haomai Machinery Co., Ltd.

Haomai tự động thiết bị chế biến ngô thực phẩm tươi sống bao gói ngô ngô thiết bị khử trùng đường hầm nhanh chóng đông lạnh chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Haomai tự động thiết bị chế biến ngô thực phẩm tươi sống bao gói ngô ngô thiết bị khử trùng đường hầm nhanh chóng đông lạnh

yêu cầu trích Haomai tự động thiết bị chế biến ngô thực phẩm tươi sống bao gói ngô ngô thiết bị khử trùng đường hầm nhanh chóng đông lạnh