COSCO Máy móc Y học Trung Quốc sôi Sandwich Nồi Nhà sản xuất ZY-85 Nấu ăn đa chức năng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng COSCO Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng COSCO Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:13573638678
Email:81522463@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng COSCO Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng COSCO Machinery Co., Ltd

COSCO Máy móc Y học Trung Quốc sôi Sandwich Nồi Nhà sản xuất ZY-85 Nấu ăn đa chức năng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự COSCO Máy móc Y học Trung Quốc sôi Sandwich Nồi Nhà sản xuất ZY-85 Nấu ăn đa chức năng

yêu cầu trích COSCO Máy móc Y học Trung Quốc sôi Sandwich Nồi Nhà sản xuất ZY-85 Nấu ăn đa chức năng