C9335A phanh trống phanh đĩa tiện cắt phanh máy tiện phanh mới ngang

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp số 10

Tên công ty: Zaozhuang Long Sơn Machine Tool Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ngô Tiễn
Số liên lạc:18906378799
Email:xunlu1987@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zaozhuang Long Sơn Machine Tool Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp số 10

C9335A phanh trống phanh đĩa tiện cắt phanh máy tiện phanh mới ngang chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự C9335A phanh trống phanh đĩa tiện cắt phanh máy tiện phanh mới ngang

yêu cầu trích C9335A phanh trống phanh đĩa tiện cắt phanh máy tiện phanh mới ngang