Sưởi ấm thực phẩm nấu chín nồi tiệt trùng cơ khí ngang nấm thanh khử trùng nồi

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Thiệu
Số liên lạc:18366595638
Email:553979262@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd

Sưởi ấm thực phẩm nấu chín nồi tiệt trùng cơ khí ngang nấm thanh khử trùng nồi chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sưởi ấm thực phẩm nấu chín nồi tiệt trùng cơ khí ngang nấm thanh khử trùng nồi

yêu cầu trích Sưởi ấm thực phẩm nấu chín nồi tiệt trùng cơ khí ngang nấm thanh khử trùng nồi