Bụi cơ quan bảo vệ cơ quan bảo vệ vỏ máy công cụ dẫn đường sắt kính thiên văn bảo vệ nắp

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Số 24, Cộng đồng Sanhe, Trạm Chính phủ thị trấn Đông Tân Ấn, Quận Thanh Vân, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Sơn Đông Hyundai Zhonghe Precision Machinery Sản xuất Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Zhang
Số liên lạc:13953403599
Email:13953403599@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Hyundai Zhonghe Precision Machinery Sản xuất Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Số 24, Cộng đồng Sanhe, Trạm Chính phủ thị trấn Đông Tân Ấn, Quận Thanh Vân, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông

Bụi cơ quan bảo vệ cơ quan bảo vệ vỏ máy công cụ dẫn đường sắt kính thiên văn bảo vệ nắp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bụi cơ quan bảo vệ cơ quan bảo vệ vỏ máy công cụ dẫn đường sắt kính thiên văn bảo vệ nắp

yêu cầu trích Bụi cơ quan bảo vệ cơ quan bảo vệ vỏ máy công cụ dẫn đường sắt kính thiên văn bảo vệ nắp