Sơn Đông thương mại máy mì giá nhiều chức năng máy mì lớn

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp Yuqiaofu, Chuangye Avenue, thành phố Qufu, thành phố Jining, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tên công ty: Sơn Đông Trung Thành Yuanhe Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://24432.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Chen
Số liên lạc:18678712228
Email:70490117@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Trung Thành Yuanhe Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp Yuqiaofu, Chuangye Avenue, thành phố Qufu, thành phố Jining, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Sơn Đông thương mại máy mì giá nhiều chức năng máy mì lớn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sơn Đông thương mại máy mì giá nhiều chức năng máy mì lớn

yêu cầu trích Sơn Đông thương mại máy mì giá nhiều chức năng máy mì lớn