Bốn trong một máy dò khí oxy nội dung giám sát nồng độ hydrogen sulfua vượt quá tiêu chuẩn báo động Weilu Electronics

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Làng Đông, Làng Dajin, Thị trấn Dianzi

Tên công ty: Công ty TNHH Điện tử Weilu Liêu Thành

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

2

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lý Xue
Số liên lạc:13563577763
Email:1138364959@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Điện tử Weilu Liêu Thành
Địa chỉ công ty:Làng Đông, Làng Dajin, Thị trấn Dianzi

Bốn trong một máy dò khí oxy nội dung giám sát nồng độ hydrogen sulfua vượt quá tiêu chuẩn báo động Weilu Electronics chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bốn trong một máy dò khí oxy nội dung giám sát nồng độ hydrogen sulfua vượt quá tiêu chuẩn báo động Weilu Electronics

yêu cầu trích Bốn trong một máy dò khí oxy nội dung giám sát nồng độ hydrogen sulfua vượt quá tiêu chuẩn báo động Weilu Electronics