Amoniac khí độc rò rỉ nồng độ báo động vượt quá tiêu chuẩn rò rỉ máy dò Weilu Electronics

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Làng Đông, Làng Dajin, Thị trấn Dianzi

Tên công ty: Công ty TNHH Điện tử Weilu Liêu Thành

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lý Xue
Số liên lạc:13563577763
Email:1138364959@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Điện tử Weilu Liêu Thành
Địa chỉ công ty:Làng Đông, Làng Dajin, Thị trấn Dianzi

Amoniac khí độc rò rỉ nồng độ báo động vượt quá tiêu chuẩn rò rỉ máy dò Weilu Electronics chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Amoniac khí độc rò rỉ nồng độ báo động vượt quá tiêu chuẩn rò rỉ máy dò Weilu Electronics

yêu cầu trích Amoniac khí độc rò rỉ nồng độ báo động vượt quá tiêu chuẩn rò rỉ máy dò Weilu Electronics