Kaiyi 3C Fire Exhaust Quạt HTF/GYF Quạt tốc độ đơn tốc độ kép quạt chống nhiệt độ cao

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:19811828500
Email:19811828500@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Kaiyi 3C Fire Exhaust Quạt HTF/GYF Quạt tốc độ đơn tốc độ kép quạt chống nhiệt độ cao chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Kaiyi 3C Fire Exhaust Quạt HTF/GYF Quạt tốc độ đơn tốc độ kép quạt chống nhiệt độ cao

yêu cầu trích Kaiyi 3C Fire Exhaust Quạt HTF/GYF Quạt tốc độ đơn tốc độ kép quạt chống nhiệt độ cao