Kaiyi D250 van xả chống nổ van van van tự động van xả thiết bị tự động van xả

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:19811828500
Email:19811828500@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Kaiyi D250 van xả chống nổ van van van tự động van xả thiết bị tự động van xả chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Kaiyi D250 van xả chống nổ van van van tự động van xả thiết bị tự động van xả

yêu cầu trích Kaiyi D250 van xả chống nổ van van van tự động van xả thiết bị tự động van xả