Kaiyi HTF Fire Exhaust Quạt hiệu suất ổn định chống ăn mòn khối lượng không khí lớn tiếng ồn thấp quạt dòng chảy trục

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:13465343500
Email:19811828500@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị điều hòa không khí Đức Châu Kaiyi

Kaiyi HTF Fire Exhaust Quạt hiệu suất ổn định chống ăn mòn khối lượng không khí lớn tiếng ồn thấp quạt dòng chảy trục chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Kaiyi HTF Fire Exhaust Quạt hiệu suất ổn định chống ăn mòn khối lượng không khí lớn tiếng ồn thấp quạt dòng chảy trục

yêu cầu trích Kaiyi HTF Fire Exhaust Quạt hiệu suất ổn định chống ăn mòn khối lượng không khí lớn tiếng ồn thấp quạt dòng chảy trục