50t thị trường thép lái xe cầu chùm đơn phụ kiện cầu cẩu trên không cầu cần cẩu thiết bị nâng Lu cẩu máy móc

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Quang Tông
Số liên lạc:13562862226
Email:sdxwqz@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

50t thị trường thép lái xe cầu chùm đơn phụ kiện cầu cẩu trên không cầu cần cẩu thiết bị nâng Lu cẩu máy móc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự 50t thị trường thép lái xe cầu chùm đơn phụ kiện cầu cẩu trên không cầu cần cẩu thiết bị nâng Lu cẩu máy móc

yêu cầu trích 50t thị trường thép lái xe cầu chùm đơn phụ kiện cầu cẩu trên không cầu cần cẩu thiết bị nâng Lu cẩu máy móc