Cẩu cầu dầm đơn với chiều cao nâng 6 mét, tay nghề tinh xảo, chất lượng cao

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Quang Tông
Số liên lạc:13562862226
Email:sdxwqz@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Lu Hoisting Machinery Co., Ltd.

Cẩu cầu dầm đơn với chiều cao nâng 6 mét, tay nghề tinh xảo, chất lượng cao chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cẩu cầu dầm đơn với chiều cao nâng 6 mét, tay nghề tinh xảo, chất lượng cao

yêu cầu trích Cẩu cầu dầm đơn với chiều cao nâng 6 mét, tay nghề tinh xảo, chất lượng cao