Nhà máy trực tiếp HDPE màng không thấm nước đường hầm màng nhựa đặc biệt đen

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Vật liệu mới Hồng Hương

Tên công ty: Công ty TNHH Vật liệu mới Hồng Hương

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Lương Yong
Số liên lạc:13583442421
Email:930912083@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Vật liệu mới Hồng Hương
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Vật liệu mới Hồng Hương

Nhà máy trực tiếp HDPE màng không thấm nước đường hầm màng nhựa đặc biệt đen chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhà máy trực tiếp HDPE màng không thấm nước đường hầm màng nhựa đặc biệt đen

yêu cầu trích Nhà máy trực tiếp HDPE màng không thấm nước đường hầm màng nhựa đặc biệt đen