Lilong thịt lợn chops ướp và hương liệu máy toàn bộ thịt gà toàn bộ vịt với xương tiêm nước muối tự động

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Lilong Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Lilong Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quách Shuli
Số liên lạc:18053671183
Email:710112877@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Lilong Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Lilong Machinery Co., Ltd

Lilong thịt lợn chops ướp và hương liệu máy toàn bộ thịt gà toàn bộ vịt với xương tiêm nước muối tự động chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Lilong thịt lợn chops ướp và hương liệu máy toàn bộ thịt gà toàn bộ vịt với xương tiêm nước muối tự động

yêu cầu trích Lilong thịt lợn chops ướp và hương liệu máy toàn bộ thịt gà toàn bộ vịt với xương tiêm nước muối tự động