Loại mới 150 tiệt trùng sữa ngựa lưu trữ sữa làm mát bể sữa khử trùng máy tiệt trùng Lilong

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Lilong Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Lilong Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quách Shuli
Số liên lạc:18053671183
Email:710112877@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Lilong Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Lilong Machinery Co., Ltd

Loại mới 150 tiệt trùng sữa ngựa lưu trữ sữa làm mát bể sữa khử trùng máy tiệt trùng Lilong chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Loại mới 150 tiệt trùng sữa ngựa lưu trữ sữa làm mát bể sữa khử trùng máy tiệt trùng Lilong

yêu cầu trích Loại mới 150 tiệt trùng sữa ngựa lưu trữ sữa làm mát bể sữa khử trùng máy tiệt trùng Lilong