Nắp chai nhựa ốc vít màu đỏ nắp chai nước khoáng tiêu chuẩn 856NMH

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin

Tên công ty: Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Hán Tuấn
Số liên lạc:17663031896
Email:glasspacking@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin

Nắp chai nhựa ốc vít màu đỏ nắp chai nước khoáng tiêu chuẩn 856NMH chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nắp chai nhựa ốc vít màu đỏ nắp chai nước khoáng tiêu chuẩn 856NMH

yêu cầu trích Nắp chai nhựa ốc vít màu đỏ nắp chai nước khoáng tiêu chuẩn 856NMH