Meibo Yifa quốc tế Kho thuốc xịt chai nước hoa vòi phun thuốc khử trùng rượu 78LKGSX

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin

Tên công ty: Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lưu Hán Tuấn
Số liên lạc:17663031896
Email:glasspacking@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Bao bì Zibo Taixin

Meibo Yifa quốc tế Kho thuốc xịt chai nước hoa vòi phun thuốc khử trùng rượu 78LKGSX chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Meibo Yifa quốc tế Kho thuốc xịt chai nước hoa vòi phun thuốc khử trùng rượu 78LKGSX

yêu cầu trích Meibo Yifa quốc tế Kho thuốc xịt chai nước hoa vòi phun thuốc khử trùng rượu 78LKGSX